Libellés

dimanche 6 janvier 2019

** * ေသာင္ရင္းကမ္းမွ ေဒါနလမ္း ** *

ဂ်န္နဝါရီညမ်ား စာစု (၁)
ေသာင္ရင္းကမ္းမွ ေဒါနလမ္း  
ေက်းဇူးစကား

** * ဂ်န္နဝါရီညမ်ား ** * (သို႔မဟုတ္)
ေသာင္ရင္း သံလြင္ စစ္ေတာင္းမွ ဧရာဝတီသို႔ စာစုမ်ားမွ
** * ေသာင္ရင္းကမ္းမွ ေဒါနလမ္း ** *  (သို႔မဟုတ္)
ျမဝတီ-သကၤန္းညီေနာင္-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမွ အိမ္သို႔အျပန္စာစု
ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ  ႕႕႕  ႕႕  ႕႕ ႕႕ ႕႕ ႕႕႕႕ ႕႕႕႕႕
ဒီခရီး ဒီလမ္းကို သြားျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေသာသူမ်ား
ကားစိုက္ လူစိုက္ ပိုက္ဆံစိုက္၍ လိုက္ပို႔ ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံခဲ့ၾကေသာသူမ်ား
အားလံုးအားလံုးအား ေက်းဇူးေက်းဇူး အထူးအထူး တင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း။

ေမာင္ရင္ငေတ ၀၄၀၁၂၀၁၈-၂၈၀၂၂၀၁၈


(၂၀၁၈ ဂ်န္နဝါရီညမ်ား ရက္စြဲ ) (ပထမပိုင္း)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire