Libellés

Archives du blog

mardi 7 mars 2017

* ** ေျမာက္ဖ်ားစြန္းက မယ့္ဆိုင္ဆီသို႔ * **

ခရီးသြားျခင္း အႏုပညာ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ (၇)
(ေျမာက္ဖ်ားစြန္းက မယ့္ဆိုင္ဆီသို႔)


ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု ()
ေမာင္ရင္ငေတ 
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔
(ေျမာက္ဖ်ားစြန္းက မယ့္ဆိုင္ဆီသို႔)

  ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု ()
              Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire