Libellés

mardi 8 novembre 2016

** * ေက်ာက္ဖရားမွ ေသာင္ရင္းကမ္းပါး မယ့္ေဆာက္သို႔ ** *

ခရီးသြားျခင္း အႏုပညာ

ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု (၁)

ေမာင္ရင္ငေတ

ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္
မယ့္ေခါင္ဆီသို႔


(ေက်ာက္ဖရားမွ ေသာင္ရင္းကမ္းပါး မယ့္ေဆာက္သို႔) 


                                                              ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု (၁)
     
                    


                                                                                               (ဓါတ္ပံု မရငတ)