Libellés

Archives du blog

mardi 17 novembre 2015

** အင္တာေနရွင္နယ္ * **သူတို႔ေျပာလာတဲ့ အင္တာေနရွင္နယ္


အခုရက္ပိုင္း လူေျပာမ်ားလာတဲ့ အင္တာေနရွင္နယ္ သီခ်င္း အေၾကာင္းေလးပါ၊
မူရင္း အင္တာေနရွင္နယ္ သီခ်င္းကို ေရးခဲ့သူကေတာ့ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ပါရီၿမိဳ႕သား Eugène Edine Pottier (၁၈၁၆-၁၈၈၇) ျဖစ္ပါတယ္၊

အဲဒီေခတ္က ျပင္သစ္နဲ႔ဘယ္လ္ဂ်ီယံေဒသမွာ ေခတ္စားခဲ့တဲ့ (စုေပါင္းၿပီး စကားေျပာၾက စာဖတ္ၾက သီခ်င္းဆိုၾက အေတြးအေခၚေတြ ဖလွယ္ၾကတဲ့) Goguette ေခၚ အဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ တဦးလည္္းျဖစ္သူ ကဗ်ာဆရာတဦးလည္းျဖစ္သူ အ်ဴဂ်န္ ပိုတီေယက ဒီသီခ်င္း L'Internationale ကို ပါရီကြန္ျမဴန္း အၿပီး ပါရီၿမိဳ႕ကေန တိမ္းေရွာင္ေနရစဥ္မွာ ေရသားခဲ့တာပါတဲ့၊

၁၈၇၁ ခုႏွစ္ (French Revolution) ပါရီကြန္ျမဴန္း ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလ မွာ သူဟာ အဖြဲ႔ဝင္ တေယာက္ပါ၊ ပါရီၿမိဳ႕မွာ တိမ္းေရွာင္ေနရင္းနဲ႔ ေသမိန္႔ေပးခံရလို႔ အဂၤလန္ကေန တဆင့္ အေမရိကသို႔ ျပည္ေျပးအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရပါတယ္၊

၁၇၉၂ ခုႏွစ္မွာ Claude Joseph Rouget de Lisle (၁၇၆၀-၁၈၃၆) ေရးသားခဲ့တဲ့ La Marseillaise
ေခၚ လက္ရွိ ေမာင္ရင္ငေတတို႔ေခတ္အထိ သံုးေနဆဲျဖစ္တဲ့  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ၿပီးရင္ေတာ့
ဒီ L'Internationale သီခ်င္းက နာမည္အႀကီးဆံုးပါတဲ့၊
အဲဒီ သီခ်င္းကို ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္းအျဖစ္ ဘာသာစကားေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ သီဆိုခဲ့ၾကၿပီး ရုရွားေတြ ကေတာ့ Arkady Yakovlevich Kots a servi အျဖစ္ ရုရွားဘာသာနဲ႔ ျပန္ၿပီး ပထမကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ကေန ဒုတိယကမၻာစစ္ ၁၉၄၄ အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့တာပါ၊

ဒီသီခ်င္း အသံ
(ျပင္သစ္ဗားရွင္း) ကို နားေထာင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ . …. . . … .
စာသားေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္လို ျပင္သစ္လို ႏွစ္မ်ိဳးပါ ပါတယ္၊

ေမာင္ရင္ငေတ ၁၇၁၁၂၀၁၄
http://moemaka.com/archives/40832              ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄
(မိုးမချဖည့္စြက္ခ်က္) ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀းက အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းေရးဆရာသို႔  ဂုဏ္ျပဳ ကဗ်ာ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ သည္ေနရာမွာ ဖတ္ပါ။


L'INTERNATIONALE
French lyrics
Literal English translation
First stanza
Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C'est l'éruption de la fin
Du passé faisons table rase
Foule esclave, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|
Stand up, damned of the Earth
Stand up, prisoners of starvation
Reason thunders in its volcano
This is the eruption of the end.
Of the past let us make a clean slate
Enslaved masses, stand up, stand up.
The world is about to change its foundation
We are nothing, let us be all.
 |: This is the final struggle
  Let us group together, and tomorrow
  The Internationale
  Will be the human race. :|
Second stanza
Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni tribun
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge
Pour tirer l'esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge
Battons le fer quand il est chaud
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|
There are no supreme saviours
Neither God, nor
Caesar, nor tribune.
Producers, let us save ourselves,
Decree the common salvation.
So that the thief expires,
So that the spirit be pulled from its prison,
Let us fan our forge ourselves
Strike the iron while it is hot.
 |: This is the final struggle
  Let us group together, and tomorrow
  The Internationale
  Will be the human race.  :|
Third stanza
L'État comprime et la loi triche
L'impôt saigne le malheureux
Nul devoir ne s'impose au riche
Le droit du pauvre est un mot creux
C'est assez, languir en tutelle
L'égalité veut d'autres lois
Pas de droits sans devoirs dit-elle
Égaux, pas de devoirs sans droits
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|
The State oppresses and the law cheats.
Tax bleeds the unfortunate.
No duty is imposed on the rich;
The rights of the poor is an empty phrase.
Enough languishing in custody!
Equality wants other laws:
No rights without duties, she says,
Equally, no duties without rights.
 |: This is the final struggle
  Let us group together, and tomorrow
  The Internationale
  Will be the human race. :|
Fourth stanza
Hideux dans leur apothéose
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu'il a créé s'est fondu
En décrétant qu'on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|
Hideous in their apotheosis
The kings of the mine and of the rail.
Have they ever done anything other
Than steal work?
Inside the safeboxes of the gang,
What work had created melted.
By ordering that they give it back,
The people want only their due.
 |: This is the final struggle
  Let us group together, and tomorrow
  The Internationale
  Will be the human race. :|
Fifth stanza
Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l'air, et rompons les rangs
S'ils s'obstinent, ces cannibales
À faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|
The kings made us drunk with fumes,
Peace among us, war to the tyrants!
Let the armies go on strike,
Stocks in the air, and break ranks.
If they insist, these cannibals
On making heroes of us,
They will know soon that our bullets
Are for our own generals.
 |: This is the final struggle
  Let us group together, and tomorrow
  The Internationale
  Will be the human race. :|
Sixth stanza
Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n'appartient qu'aux hommes
L'oisif ira loger ailleurs
Combien de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.
 |: C'est la lutte finale
  Groupons-nous, et demain
  L'Internationale
  Sera le genre humain :|
Workers, peasants, we are
The great party of labourers.
The earth belongs only to men;
The idle will go to reside elsewhere.
How much of our flesh have they consumed?
But if these ravens, these vultures
Disappear one of these days,
The sun will shine forever.
 |: This is the final struggle
  Let us group together, and tomorrow
  The Internationale
  Will be the human race. :|

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire