Libellés

mardi 31 décembre 2019

ဖဦးထုပ္ ဎေရမႈတ္ ၂၆ သို႔

ဂ်န္နဝါရီညမ်ား စာစု
ဖဦးထုပ္ ဎေရမႈတ္ ၂၆ သို႔
စိန္႔ေက်ာင္း ဘိုေက်ာင္း
ကြန္ဗန္႔ေက်ာင္း သီလရွင္ေက်ာင္း
အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
သူမ်ားေတြလို ဘာေက်ာင္းထြက္မွ မဟုတ္။

ေမာင္ရင္ငေတ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္လာခဲ့တဲ့
ဓါတ္ေျမ (စေလ) ေစတနာ ညေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

ေန႔လယ္ေန႔ခင္းဘက္ေတာ့ မူလတန္းေက်ာင္း ထင္ပါရဲ႕။

ေမာင္ရင္ငေတ ဖဦးထုပ္ ဎေရမႈတ္ ၂၆ သို႔


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire