Libellés

mardi 7 août 2018

** * လက္ဝဲကမ္းပါး ** *

ပါရီပံုရိပ္မ်ား
လက္ဝဲကမ္းပါး


Rive Gauche de la Seine à Paris                                                        (ဓါတ္ပံု မရငတ)

Rive Gauche
လက္ဝဲကမ္းပါး
ပါရီ စဲန္းျမစ္ရဲ႕ လက္ဝဲကမ္းပါး

အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Left Bank
ျပင္သစ္လို Rive Gauche de la Seine à Paris
အတိုေကာက္နဲ႔ ေျပာၾကရရင္ေတာ့ Rive Gauche
စဲန္းျမစ္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိတဲ့ လက္ဝဲကမ္းပါး။

စဲန္းျမစ္ဟာ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္ကို အေရွ႕ေတာင္ကေန အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ ဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႔ဝိုက္ၿပီး 
အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ေျမာက္ပင္လယ္အနီး အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားဆီသို႔ ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းသြား 
တာပါ၊ စဲန္းျမစ္ေရ စီးဆင္းသြားရာဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီး ေျမာက္ဘက္ကမ္းဘက္ကို လက္ယာကမ္း 
ေတာင္ဘက္ကမ္းဘက္ကို လက္ဝဲကမ္းဆိုၿပီး တင္စား သတ္မွတ္ ေခၚခဲ့ၾကတာပါ။

ပါရီအေၾကာင္း ပါရီပံုရိပ္မ်ားအေၾကာင္း ေရးမယ္ဆိုရင္
ဒီေနရာတဝိုက္ အေၾကာင္းလည္း မေရးမျဖစ္ ေရးရမွာပါ။


"Paris 'Learned to Think' on the Left Bank"                                       (ဓါတ္ပံု မရငတ)

ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕
အဓိက တိုးရစ္ လမ္းေၾကာကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္
နံပတ္တစ္ အျဖစ္ ေျပာရမယ့္ အီဖယ္ ေမွ်ာ္စင္က
လက္ဝဲကမ္းပါး အေနာက္စြန္းနားမွာ တည္ရွိပါတယ္။

နံပတ္ႏွစ္ ေအာင္ျမင္ေရး မုခ္ဦးနဲ႔ ေရွာင္ေဇလီေဇ လမ္းမ
နံပတ္သံုး ကြန္းေကာ့ ေက်ာက္တိုင္နဲ႔ လုဗ္ရ္ နန္းေတာ္ျပတိုက္
နံပတ္ေလး ေတာင္ေပၚ ဘုရားေက်ာင္းတို႔က လက္ယာကမ္းပါး ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိၾကပါတယ္။

နံပတ္ငါး ေနာ္ထ္ရ္ဒမ္ ဘုရားေက်ာင္းကေတာ့ ကမ္းပါးႏွစ္ခုအၾကား စဲန္းျမစ္လယ္က ကၽြန္းေပၚမွာ
တည္ရွိၿပီး နံပတ္ေျခာက္ ျဖစ္တဲ့ ဗားဆိုင္း နန္းေတာ္ေဟာင္းႀကီးကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ
တည္ရွိပါတယ္။

အဲဒီ လက္ဝဲကမ္းပါး ရပ္ကြက္ေတြက ျပင္သစ္ ဖရန္႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕
သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ေျပာရင္ မပါမျဖစ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီကေန႔ ႕႕႕  ႕႕ ႕႕ ႕႕ ႕႕႕ ႕႕ ႕႕႕႕႕႕
ပါရီ တိုးရစ္လမ္းေၾကာင္းမွာေတာ့ ဒုတိယ ဦးစားေပး အဆင့္မွာသာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

အဲဒီ လက္ဝဲကမ္းပါးကို လည္ပတ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ပါရီ ႏွစ္ညအိပ္ ခရီးေလာက္နဲ႔ ေရာက္ဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး၊
ေရာက္ရင္လည္း အဖ်ားခပ္ေလာက္သာ ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

ႏွစ္ညအိပ္နဲ႔ဆိုရင္ အီဖယ္ လုဗ္ရ္ အပါအဝင္ အဓိကေလးငါးေနရာေလာက္သာ ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး 
ဗားဆိုင္းေတာင္ မနည္း အခ်ိန္လု သြားမွ ေရာက္မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ အထူးတလည္ ေတာင္းဆိုလာသူ 
မ်ားမွသာ ေမာင္ရင္ငေတလည္း လိုက္ပို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ လက္ဝဲကမ္းပါး ဆိုတာက ပါရီ သမိုင္းေဟာင္း အေၾကာင္းေျပာရင္ မပါမျဖစ္ ပါဝင္ ရမွာပါ၊ ပါရီသူ 
ပါရီသား ပါရီဇီယမ္ေတြရဲ႕အေၾကာင္း ျပင္သစ္ ဘုရင္မ်ားရဲ႕အေၾကာင္း ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံေရး ပညာေရး 
ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ စာေပ အေတြးအေခၚေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေျပာရင္ မပါမျဖစ္ ပါဝင္ရမယ့္ေနရာ 
တေနရာပါ၊ တိုးရစ္လမ္းေၾကာမွာ ဒုတိယ ဦးစားေပးအဆင့္မွာသာ ရွိေပမယ့္ အခ်ိန္ေလးရရင္ေတာ့
သြားသင့္ သြားထိုက္ ေရာက္သင့္ ေရာက္ထိုက္တဲ့ ေနရာပါ။


"Paris 'Learned to Think' on the Left Bank."                                        (ဓါတ္ပံု မရငတ)

ပါရီၿမိဳ႕ စဲန္းျမစ္ေျမာက္ဘက္ လက္ဝဲ ကမ္းပါးမွာ ရပ္ကြက္ႀကီး ေျခာက္ကြက္ ရွိပါတယ္၊
အမွတ္ (၅) (၆) (၇) (၁၃) (၁၄) (၁၅) ဆုိၿပီး ရပ္ကြက္ႀကီး ေျခာက္ကြက္ တည္ရွိပါတယ္။

ပါရီၿမိဳ႕မွာ တရားဝင္အျဖစ္ တည္ရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ႀကီး ႏွစ္ဆယ္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ဆယ္ကို
နံပတ္ေတြနဲ႔ မွည့္ေခၚထားတာပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း ဟိုးေရွးကာလထဲက ေခၚလာခဲ့တဲ့ အေခၚအေဝၚ
အေဟာင္းေတြနဲ႔ ႏႈတ္ကိ်ဳးေနေသာ ပါရီဇီယမ္ ဖရန္ေဆးဇ္ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိၾကပါတယ္။

ေမာင္ရင္ငေတ ေရးမယ့္
Rive Gauche ေခၚ လက္ဝဲကမ္းပါးမွာ
အဲလို အေခၚအေဝၚေဟာင္းေတြနဲ႔ ေခၚတဲ့
ရပ္ကြက္အေဟာင္းႀကီး သံုးခု ပါဝင္ပါတယ္။

အဲဒီ အဓိက ရပ္ကြက္ေဟာင္းႀကီး သံုးခုကေတာ့ ႕႕ ႕႕႕႕ ႕႕႕႕႕ ႕႕႕ ႕႕
Professeurs ေတြ Étudiants ေတြ က်က္စား ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ Quartier Latin 
Intellectuels ေတြ က်က္စား ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ Quartier Saint-Germain-des-Prés
Artistes ေတြ Musiciens ေတြ က်က္စား ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ Quartier du Montparnasse တို႔ပါ။

(အဲဒီလို အၾကမ္းအားျဖင့္ ခြဲျခားေျပာေပမယ့္ အားလံုးဟာ ေရာေထြးေပါင္းစပ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာပါ)၊
အဲဒီ ရပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေလးေတြ ရွိေသးေပမယ့္ သိပ္ နာမည္မႀကီးလွပါဘူး။

လမ္းမႀကီးေတြ အမည္နဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့
Boulevard Saint-Michel စဲန္႔ မီရွဲလ္ လမ္းမႀကီး
Boulevard Saint-Germain စဲန္႔ ဂ်ာမန္း လမ္းမႀကီး
Boulevard du Montparnasse မြန္႔ပါးနပ္စ္ လမ္းမႀကီး တို႔က အဓိကပါ။

စဲန္႔ ဂ်ာမန္းနဲ႔ မြန္႔ ပါးနပ္စ္ လမ္းမႀကီးေတြက အေရွ႕အေနာက္ ေဖာက္ထားတာပါ၊
စဲန္႔ မီရွဲလ္ လမ္းမႀကီးကေတာ့ ေတာင္က ေျမာက္ဆီသို႔ ေဖာက္လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး
စဲန္႔ ဂ်ာမန္းနဲ႔ မြန္႔ ပါးနပ္စ္ လမ္းမႀကီးေတြကို ဆက္သြယ္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ လမ္းမႀကီးေတြနဲ႔ ႕႕႕ ႕႕႕ ႕႕႕႕႕ ႕႕႕ ႕႕ ႕႕႕႕ ႕႕႕႕႕ ႕႕႕႕
ဒီ ရပ္ကြက္ေဟာင္းႀကီး သံုးခုက အေၾကာင္းေတြကို ဒီေနရာမွာ တထိုင္တည္း ေျပာဖို႔ကေတာ့ မျဖစ္ 
ႏိုင္ပါဘူး၊ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဒီေနရာက ဘုရားေက်ာင္းေတြ ေက်ာင္းေတြတကၠသိုလ္ေတြ စာအုပ္ဆိုင္ 
ေတြ စာပံုႏွိပ္စက္ေတြ ကေဖးဆိုင္ေတြ စားပြဲရံုေတြ ဘားေတြ အိမ္ခန္း စတူဒီယိုေတြ ဂယ္လာရီေတြ 
ရုပ္တုေတြ သခ်ိဳင္းကုန္းေတြ သမိုင္းတေလွ်ာက္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ေျမာက္ 
မ်ားစြာေသာ ေနရာေတြ တည္ရွိရာ ေနရာ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူေတြ ဦးစားေပး သြားခ်င္ရာ ဆႏၵမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ေနာက္မွ
ေမာင္ရင္ငေတ ပို႔ေပးႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို အစဥ္ေျပသလို ေရးဆြဲ ျဖစ္ျမဲပါ၊ အဲဒီ လမ္းေၾကာမွာ
ပါဝင္မယ့္ ေနရာေတြကို တခုခ်င္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ဒီ လက္ဝဲကမ္းပါး စာစုမွာ မေရးဖြဲ႔ေတာ့ပါဘူး၊
တခုခ်င္းကိုေတာ့ ေနာင္မ်ားမွ အစဥ္ေျပသလို အာရံုလာရင္ လာသလို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေရးပါဦးမယ္။


"Paris 'Learned to Think' on the Left Bank"                                         (ဓါတ္ပံု မရငတ)

ေမာင္ရင္ငေတဆီသို႔ ေရာက္လာၾကသူေတြရဲ႕ ဝါသနာပါရာ ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အတြက္
သူတို႔သြားလိုရာေရာက္ဖို႔ လမ္းေၾကာသံုးေလးခုကို ဒီေနရာမွာ ေရးခ်င္မိတာပါ၊ အားလံုးရဲ႕ ဆႏၵမ်ား
ကိုေတာ့ သူတို႔ အခ်ိန္ရသေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရတာမို႔လို႔ တခါနဲ႔တခါ လမ္းေၾကာက မတူညီမွာ 
ကေတာ့ အမွန္ပါ၊ အေျခအေနအရ တည္းခိုရာေနရာနဲ႔ သြားသင့္တဲ့ လမ္းေၾကာကို ေရြးခ်ယ္ရတာ 
မ်ိဳးပါ၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႔ သိထားၿပီးသား ေရာက္ဖူးခ်င္တဲ့ သမိုင္းေဟာင္းထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေနရာ 
ေတြကို ေျပာလာတာေၾကာင့္ ေမာင္ရင္ငေတ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းဆြဲေပးရတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေမာင္ရင္ငေတ လိုက္ပို႔ေနက် လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေရးထားတာေလးေတြကို အေျခ 
ခံၿပီး ဒီ လက္ဝဲကမ္းပါး လည္ပတ္ျခင္း စာစုကို ေရးခ်င္ပါတယ္၊ သြားေနက် လမ္းေၾကာင္းကေနမွ 
လာလည္ၾကသူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲ သြားရတာမ်ိဳးေတြကိုလည္း ထည့္ေရး 
ပါမယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း ထည့္ေရးရမွာ မ်ားျပားလွတာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခ်ဳပ္ေရးပါ့မယ္။

အဲဒီ လမ္းေၾကာကို သြားမယ္ဆိုခဲ့ရင္ လမ္းေၾကာင္းက အမ်ိဳးမ်ိဴး ရွိပါတယ္၊ ေမာင္ရင္ငေတကေတာ့
ေမထရိုလိုင္း အမွတ္ (၇) Place Monge ဘူတာေလးကေန သြားျဖစ္တာမ်ားပါတယ္၊ ဘာလို႔လည္း 
ဆိုေတာ့ ေမာင္ရင္ငေတေနတဲ့အိမ္က ေမထရို (၇) လိုင္း အဆံုးနားမွာ ရွိတာရယ္ ကိုယ္သြားေနၾက
လမ္္းမို႔လို႔ အက်င့္ပါေနတာရယ္ေၾကာင့္ပါ၊ တျခားလမ္းေတြကလည္း သြားမယ္ဆို ရပါတယ္။

ဘယ္လမ္းေၾကာကသြားသြား ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦး တခုျဖစ္တဲ့ Panthéon နဲ႔ 
ပါရီၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမဦး တကၠသီလာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွားတဲ့ Université Paris-Sorbonne 
ကိုေတာ့ မေရာက္မျဖစ္ ေရာက္ၾကရမွာပါ။


Quartier Latin (Latin Quarter)                                                           (Photo Google)

Place Monge ဘူတာက အမွတ္ () ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ လက္ဝဲကမ္းပါးက ရပ္ကြက္ေဟာင္းႀကီး
သံုးကြက္ထဲက Quartier Latin (Latin Quarter) လက္တင္ ကြာတာနဲ႔ အနီးဆံုးမွာ ရွိပါတယ္၊ အဲဒီ 
လက္တင္ကြာတာကို တခ်ိဳ႕ေတြက Quartier Étudiant ေက်ာင္းသားရပ္ကြက္လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

အဲလို ေက်ာင္းသားရပ္ကြက္လို႔ အမည္မတြင္ခဲ့ပါဘဲ Quartier Latin ကာတီေယးလက္တင္ ႕႕ ႕႕႕ ႕႕
လက္တင္ကြာတာ လက္တင္ရပ္ကြက္လို႔ အမည္တြင္ခဲ့ရတာက ဟိုးေရွးေရွးက အဂၤလိပ္ျပင္သစ္စာ
ေတြထက္ လက္တင္လို႔ တတ္မွ လူရာဝင္သလို ေက်ာင္းေတြကလည္း လက္တင္လိုသာ ဦးစားေပး
သင္ၾကားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ ဆိုၾကပါတယ္။

အမွန္တကယ္လည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းဆရာမ်ား အစဥ္အဆက္ က်င္လည္ခဲ့ၾကတဲ့ ေနရာတခု 
ပါ၊ ႏွစ္တရာႏွစ္ရာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေအဒီ ငါးရာခုႏွစ္ဝန္းက်င္ထဲက သမိုင္းမွတ္တမ္း ထင္ထင္ရွားရွား 
ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္၊ ေက်ာင္းမွတေက်ာင္းထဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေက်ာင္းေပါင္းစံုလို႔သာ ေျပာရမွာပါ။

အနီးစပ္ဆံုး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကမာရြတ္ လွည္းတန္းလမ္းဆံု လိႈင္သမိုင္းဝင္း အင္းယားလမ္း 
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ဝန္းက်င္ကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ိဳး ခပ္ဆန္ဆန္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း မဟာရန္ကုန္
တကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ ျခံႀကီးဝင္းႀကီး သစ္ပင္ႀကီးေတြနဲ႔ အံု႔ဆိုင္းမိႈင္းညိဳ႕ သာယာလွပမႈ မရွိပါဘူး၊ ပါရီၿမိဳ႕ 
ခါးလယ္ လူေနရပ္ကြက္ေတြၾကားက ေက်ာင္းေဆာင္တိုက္တန္းလ်ား ပံုစံမ်ိဳးမို႔ ေတာ္ရံုတန္ရံု ဖီလင္ 
မလာတတ္ မခံစားတတ္သူမ်ားကို ေမာင္ရင္ငေတ လိုက္ပို႔ေလ့ မရွိပါဘူး။Roman Amphithéâtre "Arènes de Lutèce"                                           (ဓါတ္ပံု မရငတ)

Place Monge ဘူတာထြက္ေပါက္တခုက Roman Amphithéâtre ေရာမေခတ္ပြဲၾကည့္စင္ေဟာင္း
တခုရဲ႕ ေအာက္တည့္တည့္မွာပါ၊ အႀကီးႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေအဒီ (တစ္) ရာစု ေခတ္က တည္ 
ေဆာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အဲဒီ Arènes de Lutèce ပြဲၾကည့္စင္ေဟာင္းက ဒီကေန႔မွာ အပန္းေျဖ ပန္းျခံ 
သို႔မဟုတ္ အပ်င္းေျပကစားၾကဖို႔ကစားကြင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ရပ္ကြက္ပြဲေတာ္ေလးေတြ က်င့္ပၾက 
ရာ ေနရာတခု ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ အခ်ိန္ရရင္ ရသလို ဒီေနရာေလးဝင္ၾကည့္ ခဏထိုင္ျဖစ္ ပါတယ္။

အခ်ိန္သိပ္မရသူမ်ားအတြက္ရယ္ ေမာင္ရင္ငေတ သြားေနၾကမို႔ရယ္ ဒီ Place Monge ဘူတာကေန 
သြားျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း တျခားဘူတာေတြက သြားရင္လည္း ရပါတယ္၊ ဒီဘူတာကသြားရင္ေတာ့ 
လမ္းေၾကာ အတည့္ဆံုးနဲ႔ အတိုဆံုးခ်ဳပ္ၿပီး သြားလို႔ ရႏိုင္တာမို႔ သြားျဖစ္ ေနရျခင္းပါ၊ တခါတေလမွာ 
လာလည္တဲ့သူ အခ်ိန္ေပးႏိုင္လို႔ အဲဒီနား လမ္းႀကိဳ လမ္းၾကားေလွ်ာက္ ပါရီီဇီယမ္ထံုးစံ ကေဖးဘား 
ေလးေတြမွာထိုင္ ေတာကီပြားၾကတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိပါတယ္၊ အဲလိုမ်ိဳး ဆိုလာရင္ေတာ့ ထိုင္ခ်င္တဲ့ဆိုင္ 
ထိုင္လို႔ေကာင္းမယ့္ ေနရာ လမ္းေၾကာေျပာင္း ဆြဲရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။


Quartier Latin (Latin Quarter)                                                           (Photo Google)

Place Monge ေက်ာ္ၿပီး ေရွ႕တဘူတာ Jussieu မွာ ဆင္းလည္း ရပါတယ္၊ Jussieu ဘူတာအနီးမွာ 
လည္း ေက်ာင္းေတြအမ်ားႀကီးပါ၊ Jussieu အမည္တြင္ရျခင္းက ရုကၡေဗဒပညာရွင္မိသားစု Famille 
de Jussieu ကို အစြဲျပဳေခၚေဝၚျခင္းပါ၊ ဘူတာနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာလည္း ရုကၡေဗဒဆိုင္ရာ သင္တန္း 
ေက်ာင္း Jardin de l'École de Botanique နဲ႔ Jardin des Plantes ရုကၡေဗဒ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးတခု 
ရွိၿပီး Muséum National d'Histoire Naturelle သဘာဝ သမိုင္းျပတိုက္ တခုလည္း ရွိပါတယ္။

ကေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ Campus de Jussieu ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေဆးပညာနဲ႔ သိပၸံပညာ သုေတသန
ေက်ာင္း Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI) ကေတာ့ Jussieu ဘူတာ ဂိတ္ဝင္ေပါက္ 
တည့္တည့္မွာ တည္ရွိပါတယ္၊ စဲန္႔ဂ်ာမန္းလမ္းမႀကီး အေရွ႕ဘက္စြန္းလက္တင္ကြာတာ ရပ္ကြက္ 
အေရွ႕စြန္းမွာ တည္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းပါ၊ ေက်ာင္းသားေပါင္း သံုေသာင္းခြဲေလာက္ လက္ခံသင္ၾကားႏိုင္
သလို ေက်ာင္းဝင္းတဝင္းလံုးမွာလည္း အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတာမ်ိဳးပါ။

Place Monge မေရာက္ခင္ Censier-Daubenton ဘူတာကလည္း သြားခ်င္ရင္ သြားလို႔ ရပါတယ္၊
အဲဒီ ဘူတာ သံုးခုစလံုးက ေမထရို နံပတ္ (၇) လိုင္းေပၚမွာ တည္ရွိတာပါ၊ နံပတ္ (၁၀) လိုင္းေပၚက Maubert-Mutualité နဲ႔ Cluny-La Sorbonne ဘူတာေတြကသြားလည္း ရပါတယ္၊ ေမာင္ရင္ငေတ့ 
အေတြ႔အၾကံဳအရ ပါရီၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္မယ္ဆိုရင္ တျခားၿမိဳ႕ေတြထက္ အခ်ိန္ပိုေပးရသလို သြားစရာ
ၾကည့္စရာေတြလည္းပိုမ်ားၿပီး လမ္းေၾကာဆြဲရတာလည္း ပိုရႈပ္ေထြးလွတာေၾကာင့္ လာလည္သူမ်ား 
ဦးစားေပး သြားခ်င္ရာကို ေမးၿပီးမွ လမ္းေၾကာင္းရွာသြားတာ အေကာင္းဆံုးပါ၊ ဆယ္ညအိပ္ ငါးႏိုင္ငံ 
ဥေရာပခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ သြားၾကသူမ်ားကေတာ့ ဒီေနရာမ်ိဳးေတြ ပါေလ့မရွိ ေရာက္ေလ့မရွိပါဘူး။

ပါရီပံုရိပ္မ်ား
လက္ဝဲကမ္းပါး

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire