Libellés

Archives du blog

samedi 9 septembre 2017

** * ငမိုးရိပ္အလြမ္း * **

ငမိုးရိပ္အလြမ္း


ငမိုးရိပ္အလြမ္းဘာရယ္မဟုတ္ဘူး၊
ငမိုးရိပ္ကိုလြမ္းတယ္၊

အင္းယားကိုလြမ္းတယ္၊
အေၾကာ္ဆိုင္ကိုလြမ္းတယ္၊
ေက်ာင္းသားဘဝကိုလြမ္းတယ္၊
ဘုရင့္ေနာင္ေခ်ာင္းဝကိုလြမ္းတယ္၊
ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းထိပ္ကိုလြမ္းတယ္၊

ငမိုးရိပ္မွာ ႕ ႕ ႕ ႕ ႕႕႕႕
မိုးရိပ္ေတြ ေစြေနစဥ္ကေပါ့ ႕႕႕႕ ႕ ႕ ႕ ႕႕ ႕ ႕ ႕႕ လြမ္းတယ္၊
တခါကပါ ႕႕ ႕႕ ႕ ႕႕ ႕ တခါကပါ ႕႕ ႕႕ ႕ ႕႕ ႕ တခါကပါ တခါကပါ။(ဖိုးဇီးရိုး) ျပန္လည္တည္းျဖတ္ ၂၀၁၄-၀၉၀၉၂၀၁၇Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire