Libellés

Archives du blog

mercredi 4 janvier 2017

** * မယ့္ေဆာက္အလြန္က ေသာင္ရင္း ** *

ခရီးသြားျခင္း အႏုပညာ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု ()

ေမာင္ရင္ငေတ
ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္
မယ့္ေခါင္ဆီသို႔
(မယ့္ေဆာက္အလြန္က ေသာင္ရင္း)
 ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔  စာစု () 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire