Libellés

Archives du blog

samedi 18 juin 2016

** ေရရယ္ လိႈင္းရယ္ ** *

ေရရယ္ လိႈင္းရယ္

လိႈင္းဆိုတာ ၿငိမ္သက္ခ်ိန္ နည္းပါးလွတယ္၊ လိႈင္းႀကီးရင္ ေလွလည္း မကယ္ႏိုင္ဘူး၊
ေရဆိုတာ မရွိမျဖစ္သလို လိုတာထက္ ပိုလာရင္ အႏၱရာယ္ေတြ မ်ားမ်ားလာတတ္တယ္၊
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ေရရယ္ အဲဒီ လိႈင္းရယ္  . . … …. . . . . …… သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္၊

   

ေရရယ္ လိႈင္းရယ္

လိႈင္းဆိုတာ ၿငိမ္သက္ခ်ိန္ နည္းပါးလွတယ္၊ လိႈင္းႀကီးရင္ ေလွလည္း မကယ္ႏိုင္ဘူး၊
ေရဆိုတာ မရွိမျဖစ္သလို လိုတာထက္ ပိုလာရင္ အႏၱရာယ္ေတြ မ်ားမ်ားလာတတ္တယ္၊
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ေရရယ္ အဲဒီ လိႈင္းရယ္  . . … …. . . . . …… သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္၊

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire