Libellés

Archives du blog

mercredi 8 juillet 2015

Cathédrale Notre-Dame de Paris ရဲ႕ ညအလွ (၂) * * * **** **ႏွစ္ေပါင္း ၈၅၂ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Cathédrale Notre-Dame de Paris ရဲ႕ ညအလွ * * * **** ** ****
၁၇  ႏွစ္သား အရြယ္ကစၿပီး နန္းစံခဲ့တဲ့ ပါရီၿမိဳ႕သား Louis VII le Jeune (The
Younger) သတၱမေျမာက္ လူဝီဘုရင္ (၁၁၁၉-၁၁၈၀) ဟာ သူ႔ရဲ႕ နန္းသက္ရွည္
ကာလအတြင္းမွာ ပါရီရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားလွတဲ့ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အားေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒီကေန႔ ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ Cathédrale
Notre-Dame de Paris ဘုရားေက်ာင္းကို ၁၁၆၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်
တည္ေဆာက္စဥ္ကလည္း အားေပးကူညီခဲ့သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္၊

  * *** ပုဂံ နရသူမင္းက ဓမၼရံႀကီး ဘုရားကို ၁၁၆၅/၆၇ ခုႏွစ္မွာ တည္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ဖတ္မိမွတ္မိပါလို႔
ပါရီရဲ႕ Notre-Dame ဘုရားေက်ာင္းက ႏွစ္အနည္းငယ္သာ ေစာၿပီးေတာ့ တည္ခဲ့တာပါ၊
က်န္စစ္သားမင္း တည္ခဲ့တဲ့ အာနႏၵာဘုရားက ၁၀၉၀/၁၁၀၅ ခုႏွစ္  *** ***
အေလာင္းစည္သူမင္းရဲ႕ သဗၺညဳဘုရားက ၁၁၄၄ ခုႏွစ္ ** * * *** မွာ
တည္ေဆာက္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ပါရီေနာ့ထ္ရ္ဒမ္ ဘုရားေက်ာင္းထက္ အမ်ားႀကီးေစာခဲ့တာပါ၊ေမာင္ရင္ငေတ ၀၇၀၇၂၀၁၅

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire